Välkommen

 

Välkommen till Dahlenborg Terapi.

Fokus i mitt terapeutiska arbete är klientens psykiska och sexuella hälsa. Jag erbjuder individual- och parterapi, stödsamtal, krissamtal och coachning. 

 

I livet kan det vid olika tillfällen vara värdefullt att ta hjälp genom samtal. Det kan handla om svårigheter i en partnerrelation, din sexualitet, din självkänsla eller andra mer allmänna frågor. 

 

Jag heter Åsa Dahlenborg och är socionom med vidareutbildning i psykoterapi och sexologi. Som terapeut jobbar jag utifrån ett integrativt synsätt, där jag anpassar samtalet efter individens behov i den aktuella situationen.

 

Mottagning på Grev Turegatan 10 i centrala Stockholm. Tel. 0708-883608.